Späť na zoznam

Ďalšie stretnutie organizácii zastupujúcich osoby so ZZ a ich rodiny v Bratislave – hlavná téma reforma školstva.

Hlavným bodom programu včerajšieho stretnutia organizácii zastupujúcich osoby so ZZ a ich rodiny bolo informovanie o aktuálnych a pripravovaných reformách v školstve vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti (transformácia poradenského systému, reforma obsahu vzdelávania, podporné opatrenia).

Konečná podoba katalógu podporných opatrení je ešte stále predmetom rokovaní. Veríme, že kompetentní sú si vedomí, ako veľmi bude ROZSAH a NÁROKOVATEĽNOSŤ jednotlivých podporných opatrení dôležitá pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže pre mnohých z nich bude práve poskytnutie konkrétneho podporného opatrenia PRIMERANOU ÚPRAVOU, na zabezpečenie ktorej, majú nárok podľa Dohovoru o právach osôb so ZZ.

Keď bude zverejnená finálna verzia, budeme sa vzájomne informovať a dohodneme ďalší spoločný postup.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam