Späť na zoznam

Hlavná koordinačná skupina pre podporné opatrenia aj s členmi Inklukoalície.

Inklukoalícia chce mať svoje zastúpenie v hlavnej koordinačnej skupine (HKS) pre podporné opatrenia k úlohe: „Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní“, ktorú dňa 28. apríla 2021 schválila Vláda Slovenskej republiky ako jednu z reforiem Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci komponentu č. 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

Z členov Inklukoalície boli do HKS nominovaní: Mgr. Jana Lowinski, Ondrej Gallo, Prof.PhDr. Marta Hornáková, PHD. O účasti v HKS vás budeme informovať.

Zdieľať

Späť na zoznam