Späť na zoznam

Platforma rodín 5 rokov podporuje rodiny

Milí rodičia, podporovatelia a spolupracovníci,
V piatok 3. decembra sme si spoločne pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením.

Vedeli ste, že každé 20. dieťa na Slovensku je zdravotné znevýhodnené? Všetky deti sa chcú hrať, smiať sa a užívať si rodinnú pohodu. Napriek tomu život rodín detí so zdravotným znevýhodnením nie je jednoduchý.

Čoskoro spúšťame kampaň k tomu,ako je najskôr dôležité vidieť to podstatné a ako sa potom dajú veci zmeniť. Budeme radi, ak naše pripravované posolstvo budete šíriť spolu snami. 20.december si krúžkujte termín „Kampaň Platformy rodín“.

Platforma rodín oslavuje 5. výročie vzniku, odkedy sa z neformálnej rodičovskej iniciatívy stalo občianske združenie. Kontinuálne podporujeme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením a presadzujeme ich práva. V období rokov 2016 – 2020 sme zrealizovali 589 aktivít:

Vďaka dlhodobej a konzistentnej podpore rodinám sme rozpoznávaní a získali sme ocenenie Sociálny čin roka od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a tiež Purpurové srdce od OZ Malíček v spolupráci so Slovenskou neonatologickou spoločnosťou.

► Sídlo Platformy rodín sme presunuli na adresu našej kancelárie. Nájdete nás v Bratislave – Petržalke, na adrese Hálova 993/16. Platformu rodín aktuálne zastupujú štatutárky Monika Fričová a Zuzana Suchová. Janku Lowinski a Máriu Tomaško naďalej zastihnete na ich pôvodných @ adresách.

► Zmenili sme logo. Zelený štvorec predstavuje lúku – ako pestré spoločenstvo, kam všetky deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny neoddeliteľne patria.

Aby sme mohli naďalej rodiny podporovať, potrebujeme aj Váš individuálny príspevok. Pozývame Vás:

Zdieľať

Späť na zoznam