Späť na zoznam

Pokračujeme v našej práci aj v Žilinskom kraji.

Platforma rodín, zastúpená Eli Gotz Kapitanova sa na pozvanie pani riaditeľky Špeciálnej MŠ a ZŠ J. Vojtaššáka v Žiline a pani Júlie Mankovičovej a rodičov detí, zúčastnila minulý týždeň 15.6.2022 DŇA RODINY, na ktorom sme hovorili o našich službách rodinám a laickom poradenstve.

Spoločne s nami sa prednáškového bloku a diskusií zúčastnili i Agentúra osobnej asistencie – Osobná asistencia OMD v SR, Asociácia nepočujúcich Slovenska ANEPS, viacerí špecialisti a odborníci na zdravotné znevýhodnenie a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami.

Na stretnutie zavítal i pán primátor Žiliny Peter Fabiane a Jana Filipová, poslankyňa za mestskú časť Vlčince, sama so zdravotným znevýhodnením.

Z tohoto regiónu sa nám prihlásili nádejné 3 adeptky, pre pokračovanie rozširovania siete laického poradenstva, ktoré plánujeme od roku 2023.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam