Späť na zoznam

Prvé zasadnutie Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť aj za účasti Platformy rodín.

Utorok 28.júna bolo prvé zasadnutie Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde rodiny detí so ZZ zastupuje Monika Fričová.

Predstavil sa pán Jozef Mikloško – novozvolený komisár pre deti. V jeho plánoch sme zatiaľ nepočuli nič o deťoch so zdravotným znevýhodnením. Ak nám to kapacity dovolia, radi by sme sa ním stretli a tlmočili mu ich podnety.

Na pozíciu podpredsedu výboru bol spomedzi členov z MVO zvolený pán Vladislav Matej. Najbližšie zasadanie je v septembri a o jeho priebehu vás budeme tiež informovať – sledujte našu FB ďalej.

Môžeme navrhnúť, aby MŠVVaŠ predstavilo reformy. Dajte nám vedieť, ktorá ďalšia téma si podľa Vás zaslúži byť prejednávaná v takomto širokom spektre účastníkov.

Vaše otázky a pripomienky prosím napíšte do komentára pod tento post.

ilustračné foto: Peter Župník

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam