Späť na zoznam

Skupinové tímové supervízie – podpora pre náš tím z celého Slovenska 

V Platforme rodín podporujeme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, presadzujeme ich práva a pripravujeme kampaň na zvýšenie porozumenia deťom so zdravotným znevýhodnením.  

V roku 2023 sme zriadili 4 regionálne centrá, podporili rodiny 668 krát, vytlačili 4 letáky pre rodičov, oslovili spolu 141 kompetentných pri presadzovaní práv detí so zdravotným znevýhodnením a urobili kopec zaujímavých aktivít, ktoré sa tu nedajú ani vypočítať.  

Tento rozsah práce sme mohli zrealizovať vďaka aktívnemu zapojeniu skvelých ľudí po celom Slovensku. Aktuálne máme vo výkonnom tíme 30 ľudí (vrátene dobrovoľníkov)  a sieť ďalších 14 laických poradcov, ktorí podporujú rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.   

Je pre nás dôležité mať v tak širokom tíme vyladené smerovanie, hodnoty a spôsob komunikácie v organizácii, čo si vyžaduje svoj čas a energiu všetkých.  

Vďaka podpore Nadácie Pontis a jej Nadačného fondu PwC sa nám v rámci projektu „Podpora pre rozšírený tím rodičov v Platforme rodín“ podarilo zrealizovať tri skupinové supervízie s našimi vyladenými Oľgou Okáľovou, Veronikou Luxa, Lenkou Martinkovičovou a Maťom Čajkom z Inštitútu dialogických praxí a Otvorenej hry.  

Vďaka nim sme sa vyladili 27. januára, 25. apríla a  26. mája vo spoločnom vnímaví kultúry a identity Platformy rodín a zlepšila sa komunikácia dovnútra. Dohodli sme sa na preformulovaní vízie, hodnotách a ponorili sme sa do princípov samoriadenia.   

Ďakujeme Nadačnému fondu PWC v nadácii PONTIS za kontinuálnu podporu tímu Platformy rodín. 

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam