Späť na zoznam

Stanovisko k postoju Ministerstva zdravotníctva SR k Národnej stratégii koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030.

Deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú dostupnosť a prepojenie služieb v rezortoch zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Teda stratégia pre oblasť všasnej intervencie má byť spoločným postupom všetkých troch rezortov, preto navrhujeme pokračovanie diskusie na spoločnom znení stratégie a až následné predloženie do vlády. Toto sme vyjadrili v našom stanovisku a pridali s a k nám aj:

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Organizácia muskulárnych distrofikov, MALÍČEK o.z. a NepocujuceDieta.sk.

Ďakujeme

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam