Späť na zoznam

Stretnutie s premiérom SR p. Hegerom, na tému nárokovateľných opatrení vo vzdelávaní detí so ZZ

BUDÚ MAŤ VŠETKY DETI SO ZZ V ŠKOLÁCH NÁROK na:

pedagogického asistenta?

psychológov?

špeciálnych pedagógov?

pomoc so sebaobslužnými činnosťami?

diétne stravovanie?

doučovanie?

OBHAJUJEME PRÁVA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA NAJVYŠŠÍCH MIESTACH.

V týchto dňoch vláda a neskôr aj parlament rozhodnú, akú podobu a rozsah bude mať podpora pre všetky deti, ktorú im majú školy poskytovať podľa ich individuálnych potrieb.

Pre deti so zdravotným znevýhodnením nedostupnosť tejto podpory znamená aj nedostupnosť samotného vzdelávania v škole. Na túto skutočnosť sme na včerajšom stretnutí upozornili aj pána premiéra Eduard Heger – predseda vlády SR, spolu s p. poslankyňou Jana Žitňanská

ĎAKUJEME ZA PRIJATIE A PODPORU. Vaša Zuzka a Ľudka

Ostávame v NÁDEJI, že stojíme na začiatku zmeny.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam