Späť na zoznam

Pozrite si náš NOVÝ WEBINÁR v dvoch častiach aj s ukrajinskými titulkami

o tom ako zvládnuť to, že máme zdravotne znevýhodnené dieťa. Ako mu byť oporou a ako sa zároveň starať o seba. Ako si poradiť v situáciách kedy sa nám zdá, že toto je už naozaj príliš…..Zo štúdia sa k vám prihovorí Katka Medzihorská, psychologička, lektorka, koučka, supervízorka a Inge Vagačová mama piatich detí,  predposledného v poradí syna s detským autizmom a mentálnym znevýhodnením.

Webinár vznikol v spolupráci s organizáciou UNICEF a nadväzuje na sériu webinárov, ktoré Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením pripravovala v minulosti.

Подивіться та послухайте вебінар о том, як справитися, коли в родині є дитина з особливими потребами. Як бути опорою для дитини, і не забувати подбати про себе. Як справитися з ситуаціями, коли відчуваємо, що всього вже занадто. В студії спілкуються для вас Катка Медзігорська, прихологиня, викладачка, коуч та супервізорка, і Інге Вагачова, мати п‘ятьох дітей, один з яких має дитячий аутизм з порушенням інтелекту.

Každý z nás, každá mama, každý otec zažíva situáciu inú, svoju. Každé dieťa je iné, znevýhodnenia sú iné. Celé spektrum diagnóz našich detí od predčasne narodených detí, so sluchovými, zrakovými znevýhodneniami, downovým syndrómom, epilepsiou, poruchami autistického spektra, detskou mozgovou obrnou, hydrocefalusom, sématicko pragmatickou poruchou reči, duševnými ochoreniami, onkologickými ochoreniami…..a to sme ani zďaleka nevyčerpali ich zoznam. To všetko sú slová, niektorým vôbec nemusíme rozumieť, rozumieme ale, že za každým dieťaťom s diagnózou je jeho príbeh, príbeh jeho rodičov, jeho súrodencov, starých rodičov….. A títo všetci sa snažia príbehom kráčať podľa toho ako vládzu a niekedy, niekedy aj často, nevládzu.

 Spoločné pre všetkých je fakt, že takéto dieťa si nevysnívali, že si nepriali, aby ich dieťa bolo akýmkoľvek spôsobom znevýhodnené. A to je moment, ktorým sme náš webinár začali. Narodilo sa nám „špeciálne dieťa“. Je tu a my musíme zareagovať, musíme ho prijať, musíme byť schopní sa o neho starať. A toto prináša obrovské napätie, strach, pochybnosti…….je tam veľa toho “musím”…Postupne ale  prináša aj radosť, krôčik po krôčiku prijatie….skúsenosť, ktorá môže priniesť obohatenie nielen nám, ale aj tým okolo nás…

Кожен з нас, кожна матір, кожний батько проживають свою ситуацію, відмінну від інших. Кожна дитина відрізняється, як відрізняються і діагнози. Великий спектр діагнозів наших дітей, від передчасно народжених дітей, з вадами слуху та зору, синдромом Дауна, епілепсією, розладами аутистичного спектру, ДЦП, гідроцефалією, семантико-прагматичним розладом мовлення, психічними захворюваннями, онкологічними захворюваннями…..це далеко невичерпний список. Це все слова, деякі з них ми взагалі не повинні розуміти, але ми розуміємо, що за кожною дитиною з діагнозом стоїть його історія, історія її батьків, братів, сестер, дідусів і бабусь… І всі вони намагаюся проживати свою історіє наскільки це можливо, а інколи не в силах з нею впоратися.

Що є спільним для всіх –  ніхто про таку дитину не мріяв, ніхто не бажав, щоб дитина мала якесь порушення.  І це момент, з якого ми починаємо наш вебінар. Народилася у нас «особлива дитина». Ми на це мусимо якось реагувати, прийняти цей факт, мусимо знати як про таку дитину піклуватися.  І це приносить величезну напругу, страх, сумніви… Є багато «Я повинен»… Але поступово це також приносить радість, крок за кроком прийняття… Досвід, який може принести збагачення не тільки нам, а й оточуючим.

Webináre – Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (platformarodin.sk)

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam