Späť na zoznam

Žiadali sme Ministerstvo o zmenu usmernenia k prijímaniu detí do materských škôl

Ministerstvo školstva na našu žiadosť OPRAVILO znenie usmernenia Najčastejšie otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním, na ktoré sa odkazuje aj Sprievodca školským rokom na šk. rok 2023/2024.

V žiadosti sme upozorňovali, že niektoré odpovede (išlo o odpovede na 3 otázky) nie sú v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a pripúšťajú a tak legitimizujú stav, že deti so zdravotným znevýhodnením nemajú rovnaké právo na prijatie do materskej školy a na vzdelávanie ako deti bez zdravotného znevýhodnenia.

Sme radi, že toto usmernenie UŽ VIAC NEOBSAHUJE ODPOVEDE, ktoré naznačovali, že je v poriadku, ak deti nie sú z dôvodu svojho zdravotného znevýhodnenia do materskej školy prijaté a vzdelávané v nej.

V prílohe nájdete našu žiadosť a odpoveď ministerstva.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam