Aktuality2020-05-11T18:48:48+02:00

Otvorený list Vláde SR

Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien. Podporte svojím podpisom otvorený list vláde k zmene systému spolupráce občianskej spoločnosti a vlády. Otvorený list (PDF)

Newsletter č.3/2020

Milí členovia a podporovatelia Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, v pandemickom období sa každý z nás dostal do situácií, ktoré  sme pred tým neriešili. Museli sme sa vysporiadať so zmenou

MATP – športovci s kombinovaným zdravotným znevýhodnením ukazujú verejnosti že aj oni vedia byť úspešní

24. júla 2020 Zvolen – Zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného úspechu je to čo už druhý rok zabezpečuje organizácia Špeciálne Olympiády Slovensko. Pre športovcov s kombinovaným zdravotným znevýhodnením bol pripravený unikátny

Platforma reaguje na potreby rodín detí so ZZ, a tak aj napriek prázdninám sme pre rodičov a odborníkov pripravili prednášku/workshop „Práva detí so zdravotným znevýhodnením v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní“.

Prednášky sa budú realizovať 17.7.2020 v Košiciach, 18.7.2020 a 25.7.2020 v Poprade. Edukatívne workshopy realizujeme s podporou: Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis a Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci projektu Projekt „Spájanie je cesta aj

Šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta k inklúzii. Podpor Deklaráciu Inklúzie, ktorá informuje verejnosť, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Pridaj sa, Potrebujeme Ťa.

NA ŠPORTOVCOV S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM JE ZABÚDANÉ. 23. júna 2020 Bratislava – Špeciálne olympiády Slovensko upozorňujú na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu

Pripomienkovanie Záverečnej správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Na základe podnetov rodín detí so zdravotným znevýhodnením priebežne monitorujeme plnenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, podieľame sa na príprave alternatívnych správ o plnení Dohovoru a navrhujeme opatrenia do Národného programu životných podmienok

Tlačová konferencia pri príležitosti 10. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 25. júna uplynulo 10 rokov od ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sme prijali pozvanie komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej na tlačovú konferenciu, kde sme spoločne so zástupcami ďalších strešných

Vyjadrenie Platformy rodín k navýšeniu opatrovateľského príspevku a pozastaveniu hodinovej sadzby osobnej asistencie

17.6.2020 K návrhu nariadenia vlády, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie z dnešného rokovania Vlády SR poskytujeme na základe oslovenia médií nasledovné stanovisko: Vítame, že

Load More Posts