Vek 0-6 rokov

  • Vek od narodenia do 6 rokov je z hľadiska vývinu dieťaťa veľmi dôležitým obdobím, predovšetkým z hľadiska senzomotorickej stimulácie, spoznávania okolia a začleňovania dieťaťa do komunity vrstovníkov.Dôležité je začať včas a nájsť vývojovo vhodný spôsob podpory, stimulácie, výchovy a vzdelávania prostredníctvom odborníkov,  ktorí Vám môžu poradiť a pomôcť. Nezabúdajte pri tom rešpektovať svoje dieťa a jeho potenciál, neporovnávajte ho s druhým dieťaťom, pretože na svete ani pri rovnakej diagnóze neexistujú dve deti, ktoré sú rovnaké a majú rovnaké potreby.

    Samotná stimulácia vývinu dieťaťa v tomto veku, jeho výchova a vzdelávanie, okrem prirodzeného prostredia rodiny, prebieha:

    • terénnou formou alebo ambulantnou formou za podpory odborníkov centra včasnej intervencie (CVI) viac TU
    • terénnou formou alebo ambulantnou formou za podpory odborníkov zariadení poradenstva a prevencie viac TU
    • materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole viac TU