Späť na zoznam

Aká má byť včasná intervencia?

24.10.2018 sme sa stretli spolu s Nadáciou SOCIA a reprezentatívnymi organizáciami ľudí so zdravotným znevýhodnením na za okrúhlym stolom o včasnej intervencii. Hovorili sme o tom, aká by mala byť včasná intervencia a aká by mala byť spolupráca, nielen medzi rezortami a všetkými ostatnými, ktorí podporujú rodiny na začiatku života ich dieťaťa s cieľom posilniť ich k nezávislému životu.

Zhodli sme sa na princípoch a kľúčových článkoch systému včasnej intervencie. Presný zápis nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Mimovládne organizácie zároveň dali Platforme rodín mandát zastupovať ich pri jednaní zo štátom s cieľom presadiť spoločne dohodnutú víziu včasnej intervencie.

Zdieľať

Späť na zoznam