Späť na zoznam

Spoznajte Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným znevýhodnením

Je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi.

Je plnohodnotnou a záväznou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf?fbclid=IwAR39tBGru_iQqRkjq19IrsvNr0hyxwiIA_lWJJbjRATt807gEIDyY-XDB7c

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam