PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA

je pre klienta bezplatná, pretože sa chápe ako služba podporná. Je individualizovaná služba a na mieru šitá pre klienta. Slúži na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

Okrem hore uvedených činností sa v rámci podpory samostatného bývania

a) poskytuje

  1. sociálne poradenstvo
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) vykonáva

  1. preventívna aktivita
  2. sociálna rehabilitácia

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU