REHABILITAČNÉ STREDISKO

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je:

  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
  • slabozraká
  • nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť
  • poskytovaná len na určitý čas, najdlhšie na 3 mesiace, (lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace).

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:

  1. sociálna rehabilitácia,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie, (neposkytuje sa, keď ide o ambulantnú formu)
  6. pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva (neposkytuje sa, keď ide o ambulantnú formu).

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.