Jana Lowinski & Leo

Naša rodina funguje bez ohľadu na karanténu v režime ktorý sme si vytvorili ešte dávno pred ňou. Dokážeme tak ustáť a čeliť izolácií života so synom s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. To znamená, že už celých 9 rokov, dokážeme ustáť väčšie, či menšie výzvy týkajúce sa prežitia našej rodiny a rozvíjania potenciálu nášho syna Lea napriek úskaliam, ktorým čelí veľa rodín detí so ZZ na SVK.

Áno stačí totiž, aby ste také dieťa mali a v karanténe sa ocitnete veľmi jednoducho. Ja som ostala doma s Leom a šanca na návrat k vlastnej sebarealizácií je veeeľmi náročná méta. Manžel po informovaní zamestnávateľa o niektorých svojich limitoch, ktoré pred tým nemal, veľmi rýchlo zistil, že v kariérnom rebríčku dosiahol vo firme strop a skôr, či neskôr musel z firmy odísť. A neobyčajné kapitoly života sú hlavne tie s našim milovaným Leom. Zažili sme si rôzne formy postupného odizolovávania: „Nevieme vášmu synovi poskytnúť vhodné intervencie a kontinuálne sprevádzanie.“ „Nevieme prijať vášho syna do škôlky v našom meste.“ „hmmm vzdelávanie vášho syna u nás, to skúste niekde inde, nemusí to byť práve naša spádová škola.“

A tak sme sa počas tých rokov naučili hľadať vlastné riešenia a pre nedostatok odborníkov sme sa časom naučili suplovať ich pri rozvíjaní nášho syna v domácom prostredí a dokonca sme nachádzali vlastné riešenia ako sa dá rozvíjať Leov potenciál aj v bežných činnostiach rodiny, jednoducho preto, aby sme sa nezbláznili, aby sme dokázali dobre a spravodlivo deliť čas na prácu, odpočinok, sebarealizáciu medzi všetkých členov rodiny.

Preto verím, že kvôli prežívanej pandémií Covid-19 je veľmi veľa rodín na Slovensku vystavených veľmi náročnej situácií a naozaj úprimne tvrdím: neteším sa z toho. „Každý Boží deň sa totiž už 9 rokov modlím za to isté: aby každé jedno dieťa na Slovensku mohlo rozvíjať svoj možný potenciál tak aby pri tom zažívalo radosť, lásku a uznanie svojej hodnoty bez rozdielu na výkon“.

S našim Leo prežívame pocit radosti z víťazstva a aj pocit prekonania samého seba a to vďaka športovým aktivitám v rutinných kartách #zvladnemetodoma. Áno šport je aj pre môjho syna.

A ak nás pandémia môže v dnešných dňoch aj niečo naučiť tak je to rozpoznávanie potrieb detí. Preto ak ste učiteľ detí a žiakov nielen tých so ŠVVP , prosím spoznávajte rodiny svojich žiakov a skúste spoločne nachádzať spôsoby, formy, nástroje ktoré dokážu rozvíjať deti aj v tejto pre všetkých výnimočnej situácií, napríklad aj cez to najprirodzenejšie učenie: v bežných činnostiach rodiny. Povzbudzujte svojich žiakov k spoločnému nachádzaniu iných foriem vzdelávania. Je Vás zo dňa na deň viac a viac. Moja úcta patrí všetkým Vám.