Kde nájsť podporu a pomoc

Každodenný život rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením je veľmi náročný a komplikovaný, preto každá rodina, ktorá sa stará o takéto dieťa, občas potrebuje pomoc a podporu.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením chce podporiť vás a vašu rodinu, pomôcť vám pri nadväzovaní priateľstiev medzi deťmi so ZZ v rámci regionálnych centier:

Regionálne centrum BRATISLAVA:        

+421 911 461 919

bratislava@platformarodin.sk

Regionálne centrum ŽILINA:

+421 918 350 858

zilina@platformarodin.sk

Regionálne centrum ZVOLEN:

+421 948 202 489

zvolen@platformarodin.sk

Regionálne centrum Košice:

+421 911 587 733

kosice@platformarodin.sk

Súčasťou regionálnych centier je podpora rodičov prostredníctvom podporných skupín, kde sú rodičia, ktorí žijú podobný život ako vy. Môže to byť pre vás možnosť dostať sa z izolácie a získať praktické a emocionálne rady od iných rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Laické poradenstvo

Laické poradenstvo je podporná služba, ktorá dopĺňa prácu poskytovanú inými odborníkmi v oblasti pomoci a podpory rodinám s deťmi so ZZ. Ide v nej o dar porozumenia prostredníctvom vlastných skúseností, zdieľania a zvládnutia situácie laickým poradcom vo vlastnej rodine, okolí a následné podanie pomocnej ruky v krízovej situácii, v ktorej sa vaša rodina ocitla po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo po zistení, že dieťa má vývinové problémy, prípadne zdravotné znevýhodnenie.

Rozhovor s iným rodičom v podobnej situácii je často najúčinnejšou emocionálnou podporou. Vlastná skúsenosť rodiča – laického poradcu je odrazovým mostíkom pre poskytnutie podpory pre vás – rodiča dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ktorý zažívate v súčasnosti podobnú situáciu a riešite problémy, ako riešil laický poradca v minulosti. Zoznam laických poradcov nájdete TU

Odborná podpora a pomoc

Chceme vás však povzbudiť aj k tomu, aby ste sa nebáli a nehanbili vyhľadať odbornú pomoc psychológa alebo psychoterapeuta. Aj to je v poriadku, pretože vám môže pomôcť, podporiť a poradiť, tak ako sa to deje v iných krajinách, kde je odborná podpora úplne bežná (USA, severské krajiny). Na Slovensku sú odborníci a organizácie, ktoré sa venujú podpore duševného zdravia, a tie vás môžu sprevádzať v náročných situáciách. Verte, že požiadať o podporu a pomoc, keď je toho na nás veľa, nie je hanba. Práve naopak. Je za tým tiež schopnosť vedieť sa o seba postarať,  vnímať to, čo potrebujete.

Hľadáte podporu pre seba/pre niekoho?

  • Centrá včasnej intervencie: Zoznam_poskytovatelov_s_kontaktmi-8-2020.pdf (asociaciavi.sk)
  • Psychoterapeutické služby: www.ksebe.sk – platforma, kde nájdete zoznam psychológov a psychoterapeutov. Poisťovňa Dôvera prepláca 50 Eur na konzultáciu so psychológom alebo psychoterapeutom. www.hedepy.sk – na stránke nájdete zoznam psychoterapeutov, vysvetlenie o tom, ako psychoterapia prebieha. Taktiež je možnosť preplatenia časti z celkovej sumy konzultácie poisťovňou Dôvera.
  • Pomoc pre ľudí v kríze: www.ipcko.sk – podpora pre ľudí v krízovej situácii (možnosť napísať vyškoleným psychológom na chat, prípadne na e-mail).
  • Podpora samostatnosti mladých ľudí so znevýhodnením: ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o. (alternativacentrum.sk) – Tranzitný program „Zo školy do života“, realizovaný v Banskobystrickom kraji (Banská Bystrica, Brezno, Lučenec).

Centrá poradenstva a prevencie:

Právne poradenstvo:

Centrum právnej pomoci | Centrum právnej pomoci (centrumpravnejpomoci.sk)

Rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením má nárok:

  • na rôzne kompenzácie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Informácie nájdete na našej stránke TU alebo na webovej stránke MPSVaR SR.
  • na sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Informácie nájdete na našej stránke TU alebo na webovej stránke MPSVaR SR.