Zdravý partnerský vzťah

Manželstvo (partnerský vzťah) v rodine dieťaťa so znevýhodnením prechádza rôznymi výzvami. Na túto tému sme sa rozprávali so psychologičkou Soňou Holúbkovou, ktorá sa vyše tridsať rokov venuje podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pomáha im, aby dokázali žiť samostatnejší život, a je oporou aj ich rodinným príslušníkom.

V rozhovore s ňou sme sa zamerali aj na to:

 • Ako posilniť manželský/partnerský vzťah, keď sme rodičmi dieťaťa so znevýhodnením?
 • Ako tlmočiť partnerovi to, čo cítim?
 • Ako to ustáť, keď máme dieťa so znevýhodnením, aby sme nezabudli na svoj partnerský vzťah?
 • Ako požiadať o pomoc rodinu a priateľov, aby sme si mohli oddýchnuť a postarať sa o udržanie manželského vzťahu?
 • Ako oceniť úsilie manžela, aj keď by sme si to predstavovali inak?
 • Ako si rozdeliť prácu, keď sa manžel vyhovára, že je živiteľ?
 • Aký druh podpory pre manželov ponúka štát?
 • Máme zostávať v nešťastnom manželstve kvôli deťom?
 • Tipy na posilnenie partnerského vzťahu a tiež: Čo sa osvedčilo Soničke pri spolupráci s rodičmi detí so znevýhodnením. Čo im pomohlo a tipy na jej pozitívne skúsenosti.

Rozhovor:

 1. Ako posilniť manželský/partnerský vzťah, keď sme rodičmi dieťaťa so znevýhodnením?

Ak prijmeme dieťa so ZZ ako výzvu, vyrovnáme sa s jeho aj  so svojou inakosťou, chceme mu vytvoriť najlepšie podmienky pre život, je to veľká sila pre fungujúci vzťah. Je to však výsledok procesu vyrovnania sa s tým, že naše dieťa je iné, ako sme čakali, že sa musíme učiť žiť inak, ako sme si mysleli, že žiť budeme. Najdôležitejšie je však dospieť k poznaniu, že ak sa narodí dieťa so znevýhodnením, dôležité a podstatné je, že sa narodí dieťa. Ak sa z manželov stanú rodičia dieťaťa so znevýhodnením, dôležité je, že sa stanú rodičmi. Ak dostaneme do rovnováhy spoločný život partnerov, starostlivosť o dieťa aj o seba navzájom, rozloženie pozornosti medzi všetkých členov rodiny a nenecháme sa pohltiť tým, že dieťa je so znevýhodnením, prekonáme prvotný stav paniky, využívame všetky dostupné formy pomoci, máme veľkú šancu prežiť kvalitný partnerský vzťah a dozrieť v silné osobnosti práve vďaka dieťaťu so znevýhodnením.

2. Ako tlmočiť partnerovi to, čo cítim?

Je dobré, ak partneri majú vytvorený vzťah už pred narodením dieťaťa a dokážu sa navzájom vypočuť a rešpektovať. Najdôležitejšie je byť sám sebou a úprimne vyjadrovať svoje pocity, radosti, obavy aj hnev. Zároveň je potrebné vysvetliť, k čomu sa moje pocity viažu (k akej situácii), a ak dokážeme opísať aj to, k akej potrebe sa viažu a čo od partnera očakávame, máme vyhrané. Je to vlastne veľmi stručne opísaný postup nenásilnej komunikácie, ktorý spracoval Marshall B. Rosenberg. Viac môžete nájsť na stránke https://nenasilne.sk.

3. Ako to ustáť, keď máme dieťa so znevýhodnením, aby sme nezabudli na svoj partnerský vzťah?

Už som spomínala, že je dôležité vytvoriť si zmysel pre objavovanie obyčajného vzťahu k dieťaťu aj partnerovi, nielen cez znevýhodnenie, s ktorým sa stretávate. Práve to je novým prvkom vo vzťahu, a preto bude vyžadovať veľa vašej pozornosti. To sa môže stať pascou, do ktorej mnohí rodičia padnú. Napriek zložitej a náročnej situácii je dôležité prežívať obyčajné veci – ísť spolu na prechádzku, do kina, na výlet, na posedenie s priateľmi, do divadla, na tancovačku, na divokú vodu – robiť to, čo vás baví a čo ste spolu chceli robiť, keď ste deti ešte nemali. Ak môžete do svojich činností zapojiť aj svoje ratolesti, urobte to. Ak sa to nedá, nerobte si výčitky a hľadajte dobrú podporu (starí rodičia, priatelia, súrodenci, osobní asistenti, susedia, spolupracovníci atď.). Stojí to za to, ak sa domov vrátia rodičia plní energie a radosti zo života. Mať dieťa so znevýhodnením je veľmi nová situácia, ale neberte si všetko na svoje plecia a nezabúdajte na svoj vzťah, ktorý potrebuje živnú pôdu, aby sa rozvíjal.

4. Ako požiadať o pomoc rodinu a priateľov, aby sme si mohli oddýchnuť a postarať sa o udržanie manželského vzťahu?

Veľa rodičov detí so zdravotným znevýhodnením si vytvorí okolo seba bublinu zodpovednosti a mnohí nedokážu svoje skúsenosti odovzdať svojim najbližším, lebo si to vyžaduje ďalší čas a ďalšiu trpezlivosť. Ale ak sa dokážeme o svoje starosti podeliť, ak si vychováme zodpovedných starých rodičov, susedov, priateľov, ak ich pozveme do svojho sveta a trpezlivo vysvetlíme, čo treba v akej situácii urobiť, máme viac času na seba a svoju regeneráciu. Mnoho ľudí okolo vás čaká na pozvanie. Nedajte sa odradiť jednou negatívnou odpoveďou (aj tak je za ňou čistý strach z toho, že to nedokážu). Ak im pomôžete zvládnuť starostlivosť o svoje dieťa či deti, život sa znovu ukáže vo všetkých farbách.

5. Ako oceniť úsilie manžela, aj keď by sme si to predstavovali inak?

Ocenenie si zaslúži každý, kto prispieva k spoločnému fungovaniu domácnosti, rodiny. V našej spoločnosti sme sa to veľmi neučili, ale nikdy nie je neskoro. Je dôležité dať najavo partnerovi, o čo lepší, krajší, ľahší je život s ním, keď sa s ním môžeme podeliť o radosti aj starosti. A nezabudnite oceniť aj seba, ak to nikto neurobí, lebo je jasné, že ste tá najlepšia mama či otec pre svoje dieťa. A ak je v rodine aj ďalšie dieťa, tiež si zaslúži pozornosť a povzbudenie. Veľmi si spomínam na výrok jednej mamy, ktorá opísala narodenie dieťaťa so znevýhodnením ako situáciu, keď sa chystáte na dovolenku v Taliansku a vystúpite v Holandsku, nečakali ste to, je to iné, ale môžete objavovať nové skutočnosti. A dieťa so znevýhodnením nám všetkým poskytuje veľa príležitostí naučiť sa nové pohľady a hľadať nové riešenia. Aj ony si zaslúžia veľké ocenenie a prijatie!

6. Ako si rozdeliť prácu, keď manžel argumentuje, že je živiteľ?

Každý robí to najlepšie, čo vie. Možno vie manžel lepšie zabezpečiť rodinu. Trpezlivo ho zoznamujte aj s činnosťami okolo dieťaťa. Niektorí otcovia majú veľký rešpekt pred malými deťmi a obávajú sa, že by im mohli ublížiť (svojou mužnou silou). Ale ak dostanú čas a priestor a nie sú odsúvaní nabok, majú príležitosti sa zapojiť. Je veľmi náročné starať sa o dieťa so znevýhodnením, ale zároveň je dôležité dať priestor partnerovi. Takáto dôvera sa z dlhodobého pohľadu určite oplatí. A ešte sa vám vráti v tom, že budete mať dobrého partnera a viac času (aj keď by ste sa ma určite radi spýtali ,,a kto ocení mňa?“; všetci – len to nie vždy vidíte).

7. Aký druh podpory pre manželov ponúka štát?

Najväčšiu šancu pre nové fungovanie rodiny a zodpovedanie mnohých otázok, ktoré sú po narodení dieťaťa so znevýhodnením, majú rodičia možnosť nájsť v Centrách včasnej intervencie, v poradniach poradenstva a prevencie. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ponúka tiež mnohé odpovede a navyše sa snaží vytvárať lepšie a lepšie podmienky pre deti so znevýhodnením a ich rodiny.

Existuje veľká sieť manželských poradcov súkromných a najnovšie aj verejných na úradoch práce. Všetkým však prajem, aby ich čo najmenej využívali a stavali na vzájomnej úcte, dôvere a odvahe.

8. Máme zostávať v nešťastnom manželstve kvôli deťom?

Otázka znie vždy, prečo je manželstvo nešťastné a či to dokážeme zmeniť. Ak je to len útek, nič sa nezmení a nešťastie sa nevyrieši. Niekedy je to riešením, ak spolu nedokážeme zvládať každodenné situácie, strácame energiu v slovných súbojoch či pri vzájomnom ponižovaní sa. Ak nemáme dôveru v partnera a nemáme silu vzťah upraviť, ak máme chorobného žiarlivca alebo inak narušeného partnera, môže byť rozvod riešením. Treba si však uvedomiť, že rozvodom sa všetky problémy nevyriešia. Veď rodičovské vzťahy, majetkové rozdelenie, komunikácia o bežných veciach aj komunikácia s deťmi budú potrebné aj v budúcnosti.

9. Tipy na posilnenie partnerského vzťahu, prípadne čo sa ti osvedčilo pri spolupráci s rodičmi detí so znevýhodnením? Čo im pomohlo? Mohla by si opísať nejaké svoje pozitívne skúsenosti?

Platia pravidlá ako v každom inom vzťahu – vzájomná dôvera, úcta, radosť zo spoločných činností, schopnosť podeliť sa o prácu, starosti aj radosti. Tešiť sa z úspechov každého člena rodiny a oslavovať spolu každú príležitosť. Práve pri plánovaní v rodinách so zdravotne znevýhodneným dieťaťom som prežila veľkú radosť z drobných krôčikov a veľkú súdržnosť všetkých, lebo každý člen rodiny mal na tom svoj podiel. A určite pomáha, ak sa takáto radosť prenáša aj na širšiu rodinu a podpornú skupinu. Preto oslavujte aj drobné úspechy vo veľkej skupine – radosť sa násobí a námaha sa delí. Nech sa vám všetkým darí prekonať hranicu medzi krivdou a príležitosťou a využiť ju pre všetkých členov rodiny.

Linky na články:

Tipy na knihy:

 • Gary Chapman: 5 jazykov lásky

Gary Chapman hovorí, že jednou z príčin neporozumenia v manželstve je to, že každý z nás hovorí iným jazykom lásky. Počas svojej viac ako 30-ročnej poradenskej praxe identifikoval päť jazykov lásky:

 • slová uistenia,
 • pozornosť,
 • prijímanie darov,
 • skutky služby,
 • fyzický dotyk.

Keď identifikujeme a naučíme sa hovoriť jazykom lásky svojho partnera, objavili sme kľúč k dlhotrvajúcemu, milujúcemu manželskému vzťahu. Láska sa po svadbe nemusí vypariť, no aby sme ju udržiavali živú, potrebujeme zapracovať na tom, aby sme sa naučili hovoriť jazykom lásky svojho partnera. Nemôžeme si vystačiť  so svojím vlastným jazykom, ak mu nerozumie. Ak chceme, aby rozumel prejavom našej lásky a cítil ju, musíme ju prejavovať v jeho jazyku.

 • Will Bowen: Vztahy bez stížností

Tým, že sa sťažujeme, vytvárame medzi sebou určité spojenia. Je ľahké si spoločne zanadávať a pridať sa k všeobecnej mrzutosti. Najviac zo všetkého sa sťažujeme na druhých, čo vedie k negatívnym a nezdravým základom našich vzťahov, či už v rodine, s partnerom, priateľmi a ďalšími ľuďmi, ktorých bežne stretávame vo svojom každodennom živote.

Kniha Vztahy bez stížností prichádza s revolučnými pohľadmi a nástrojmi na zlepšenie vašich vzťahov.