Nakupovanie

Nakupujeme online

Autorky: Zuzana Suchová, Ľudka Belinová

Deti rady nakupujú, zvlášť, ak si môžu dať do nákupného košíka svoju dobrôtku. V súčasnosti musíme byť doma a mnohí nakupujeme online. Skúste zapojiť aj Vaše deti. Najprv si vyberte obchod, cez ktorý budete nakupovať a môžete ísť na to.

Najjednoduchšie je, keď dieťa sedí pri Vás a vyberá, teda odklikne potravinu, ktorú mu poviete, pretože ju potrebujete do domácnosti. Druhý spôsob môže byť ten, že skôr ako začnete nakupovať sa dohodnete, čo budete najbližšie variť, piecť a spoločne si urobíte zoznam ingrediencií pre konkrétne jedlo (prípadne ak dieťa nehovorí, vyberiete z kartičiek). Až potom začnete nakupovať. Vy môžete vyberať kategóriu a dieťa odklikáva, zároveň volí aj počet/množstvo. Staršie deti sa môžu rozvíjať formou priraďovania do kategórií. Napríklad: „Do palaciniek potrebujeme čokoládu. Vieš, kde ju môžeme nájsť?“ Vymenujete možnosti, napr. nápoje, cukrovinky, chlieb/pečivo. Ak vie dieťa čítať, čítate a priraďujete, čo kde asi môže byť a hľadáte, či to tam naozaj je. Pri nákupe môžete aj súťažiť, kto nájde aspoň 5 potravín do 15 min. „Ty alebo ja?“.

Rozvíjame

Počítačové zručnosti, komunikáciu, trénujete pamäť, kognitívne schopnosti, jemnú motoriku – práca s myškou, pozornosť, výdrž, predmatematické zručnosti.

Náš tip

Ak budete nakupovať častejšie, zvyšujte pre Vaše dieťa náročnosť. Naučte dieťa nakupovať plánovane a pozerať aj ako využiť kupón, aby ste ušetrili peniažky.

Nezabudnite

Spôsob nakupovania prispôsobte schopnosti a režimu dieťaťa a podľa toho si vyhraďte aj vhodný čas na nakupovanie.

Na začiatku nakupovania skúste dieťa motivovať a odmeňovať.

Nákup v obchode

Autorky: Ľudka Belinová

Pre niektorých rodičov je veľký stres už aj predstava, že majú ísť nakupovať s dieťaťom. Vieme, že nie vždy je to ľahké, a tak Vám dáme tipy alebo len nasmerovanie, ako na to, pretože každé dieťa je iné. Pred nakupovaním si vytvorte realistické očakávania pre seba a svoje dieťa. Povedzte mu, kam idete, čo od neho očakávate pri nakupovaní, pripravte si zoznam. V obchode sa snažte svoje dieťa zamestnať tým, čo ho zaujíma. Predchádzajte situácii, v ktorej bude Vaše dieťa zaručene nepokojné a pod. Hovorte s ním aj o tom, aké správanie je v poriadku a aké nie je. Napríklad“ „Pozerať áno, vyberať nie. Vyberať veci z regálu podľa zoznamu je správne, no vhadzovať veci do košíka len tak, to už správne nie je.“ Prípadne: „Vyberieš si jednu vec, na ktorú dostaneš chuť, ale viac vecí už nie, aby ťa nebolelo bruško.“

V obchode s deťmi precvičujte aj sociálne zručnosti – môžu sa pýtať, kde čo nájdu a podobne. Túto formu sa nebojte použiť aj s nehovoriacimi deťmi, ktoré budú mať kartičky alebo komunikátor a takto budú hľadať svoje potraviny či platiť pri pokladni. Je fajn nájsť si v blízkosti domu malý obchod, kde vysvetlíte predajcom, čo a ako a budú vás už poznať.

Rozvíjame

Finančnú gramotnosť, trpezlivosť, socializáciu, komunikáciu, reč.

Náš tip

 • Pred nakupovaním majte na pamäti vek, temperament, zdravotné znevýhodnenie Vášho dieťaťa.
 • Nakupovanie je skvelá príležitosť na učenie a precvičenie slovnej zásoby, čísel, farieb a tvarov.
 • U detí, ktoré vedia čítať, je obchod plný možností na precvičovanie čítania a porovnávania cien.
 • Priradenie úloh podľa veku.
 • Vytváranie úloh pre Vaše deti ich zapojí do procesu nakupovania a pomôže im udržať záujem. Malé deti môžu pomôcť pri výbere nerozbitných tovarov alebo pri vyberaní obalov z police a ich vkladaní do košíka. Staršie deti môžete vyslať, aby vyzdvihli vzdialenejšie tovaryy alebo im zverte zodpovednosť za nákupný zoznam.

Nezabudnite

 • Stanovte si časový interval nakupovania, ktorý podľa Vašich skúseností Vaše dieťa vydrží.
 • Ak viete, že je to len 30 minút, nenaťahujte čas. Nesľubujte dieťaťu, že budete v obchode len 15 min.

Hrušky s jablkami

Autor: Žofia Salčáková

Nakupovanie s dieťaťom môžete zamerať len na určité komodity, napríklad nákup ovocia a zeleniny, pri ktorých si máte možnosť precvičiť počty a váženie. Ak je potrebné, pripravte na to dieťa už doma, že si v oddelení ovocia a zeleniny kúpite jednotlivé druhy podľa nákupného zoznamu.

Ak s tým ešte len začínate, dieťa môže mať za úlohu vybrať len konkrétnu zeleninu, prípadne ovocie. Základom je, aby daný druh našiel a to buď podľa slovnej inštrukcie alebo obrázku, ktorý máte priložený k nákupnému zoznamu. Potom vloží dieťa dané ovocie či zeleninu do vrecúška. Ak ide napr. o jablká, môžeme povedať: „Daj, prosím, do vrecúška 4 jablká“ a následne ich spolu odrátate, aby ich bol správny počet. Ak dieťa nevie počítať, môžete pasívne rozvíjať počtárske schopnosti – rodič povie, koľko jabĺk zoberieme, dieťa vkladá a rodič počíta. Potom idete jablká odvážiť. Dieťa ich položí na váhu a Vy mu pomôžete nájsť správnu ikonku – obrázok jablka, ktorú stlačí a etiketu nalepí na vrecúško (na váhe je zväčša obrazovka, ktorú môžete stláčať a to dieťa veľmi zaujme).

Rozvíjame

slovnú zásobu (aktívnu/pasívnu, poznávanie a pomenúvanie ovocia a zeleniny, identifikáciu predmetov, spojenie predmetu s piktogramom (obrázkom) na váhe, matematické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku, spoluprácu, komunikáciu a reč

Náš tip

 • Pri vyberaní, počítaní a vážení postupne znižujte svoju pomoc.
 • Pri imobilných deťoch sa snažte robiť jednotlivé úkony s Vašou asistenciou.
 • Ak dieťa stratí záujem, nákup skráťte a len opisujte, čo nakupujete a aká to bude doma zábava, keď si pripravíte z danej potraviny dobrotu.

Nezabudnite

 • Nakupovanie je zábavné, ak trvá krátko.
 • Nakupujte len to, na čom sa dohodnete, aby ste dieťa neunavili a aby sa nezačalo nudiť, zvlášť, ak sa zameriate na to, že chcete dieťa v rámci nakupovania učiť počítať a vážiť.