Zdravie

LEKÁRA KONTAKTUJME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak potrebujeme navštíviť lekára, vždy mu vopred zavolajme a dohodnime sa s ním, či je  návšteva ambulancie vhodná. Recepty na lieky nám lekár predpíše elektronicky. Špecializované ambulancie fungujú v krízovom režime, preto sa treba vopred ozvať telefonicky.
Aktuálne informácie o ochorení COVID-19 a s ním súvisiace opatrenia či odporúčania pre verejnosť nájdete na stránke korona.gov.sk alebo na stránke Ministerstva zdravotníctva.

Ďalšie podstatné informácie o prevencii ochorenia COVID-19 nájdete na portáli Ministerstva zdravotníctva.

PODPORU PSYCHOÓGA ALEBO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA ZÍSKAME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak sa chcete poradiť so psychológom alebo špeciálnym pedagógom, využite bezplatnú Zelenú linku 0800 864 833, ktorú zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Je k dispozícii pre rodičov, ale aj tínedžerov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Psychologickú podporu poskytujú aj: