Neštátne organizácie poskytujúce finančnú podporu rodinám detí so zdravotným znevýhodnením

ADRA

Mimovládna organizácia poskytujúca materiálnu a sociálnu podporu pre sociálne znevýhodnené skupiny. ADRA zriadila bod humanitárnej pomoci v bratislavskom Auparku a prevádzkuje ADRA DobroCentrá pre ľudí v núdzi naprieč Slovenskom.

Pre viac informácií navštívte: https://www.adra.sk/.

Kontakt: +421 915 793 934, alebo office@adra.sk

Dobrý anjel

Nezisková organizácia, ktorá finančne pomáha rodinám, ktorých člen trpí ťažkou chorobou alebo má zdravotné znevýhodnenie.
https://dobryanjel.sk/detom-z-ukrajiny/

Kontakt: +421 907 152 459, +421 908 292 949, +421 52 4313 757 alebo dobryanjel@dobryanjel.sk

Nadácia Dedo

Nezisková organizácia pomáhajúca rodinám v hmotnej núdzi, pôsobiaca v Košickom kraji.
https://www.nadaciadedo.sk/

Kontakt: +421 911 754 700 alebo info@nadaciadedo.sk

Nadácia Dorka

Sociálne služby zamerané na pomoc v krízovej intervencii, prevenciu. Pomoc rodinám,  ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom, ktorým Dorka dočasne nahrádza ich prirodzené rodinné prostredie.

info@centrumdorka.sk

https://www.centrumdorka.sk/

Nadácia SPP (Slovenský plynárenský priemysel)

Nadácia SPP každoročne poskytuje finančnú podporu pre zdravotne znevýhodnených prostredníctvom svojho programu Opora. Pre viac informácií ako aj aktuálnych dátumoch podávania prihlášok navštívte stránku Nadácie SPP.

Infolinka UNHCR-UNICEF

Pre dodatočné informácie o možnostiach finančnej podpory pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku kontaktujte bezplatnú linku 0800 22 12 30 (zo slovenského telefónneho čísla) alebo bezplatnú pevnú linku: +421 2 22 11 56 50 (aj zo zahraničného telefónneho čísla), pondelok-piatok od 8:00 do 20:00 hod.

Pomoc druhému DMO

Nadácia Pomoc druhému bola založená v roku 2005 s cieľom pomáhať deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám začleniť sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.

Súvisiace odkazy: