Slovenský jazyk a komunikácia

Dohovoriť sa v novej krajine je ťažké, práve preto ponúkame tieto barličky v podobe rôznych komunikačných pomôcok: Prvá pomoc po slovensky

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny

Učebnica pre deti cudzincov a krajanov Aha, Slovenčina! v PDF https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/aha-slovencina/aha-slovencina_ucebnica.pdf

Učebnica Aha, Slovenčina! učiť sa zdarma online https://slokia.sk/ucebnica-03#aha-online