Telesné znevýhodnenie

Spoločnosť LetMo

Spolu so svojimi medzinárodnými dodávateľmi a mnohými ďalšími organizáciami poskytla pomoc používateľom invalidných vozíkov/seniorom s obmedzenou pohyblivosťou a vyčlenila finančné prostriedky a kapacity na dodávku invalidných vozíkov a príslušenstva na Ukrajinu alebo ukrajinským utečencom. Ak ste humanitárna organizácia, ktorá je v kontakte s používateľmi mechanických invalidných vozíkov, alebo jednotlivec, ktorý potrebuje technickú pomoc v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať.

Mirek Zeman – LetMo SK
E-mail: mail@mirekzeman.com

http://vozikypreukrajinu.sk/

https://www.vozickar.info/projekt-letmo-sk-vozikypreukrajinu-sk/

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Je jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje deti aj dospelých a ich rodiny so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. Svojim členom poskytujeme odbornú pomoc aj ľudské zázemie, našou snahou je zmierniť dôsledky rozsiahleho a veľmi vážneho telesného postihnutia.  Členom chceme poskytnúť adresnú a komplexnú podporu, ktorá reaguje na ich neustále sa meniace potreby v súvislosti s postupným a nezastaviteľným zhoršovaním ochorenia a zdravotného stavu dystrofika.

http://www.omdvsr.sk/

Slovenské hemofilické združenie

Slovenské hemofilické združenie obdŕžalo prostredníctvom Európskeho hemofilického konzorcia prosbu o pomoc z Ukrajinskej hemofilickej asociácie, ktorí musia z dôvodu vojny opustiť svoju krajinu. Konkrétne ide o pomoc pri presune väčšieho objemu koncentrátov koagulačných faktorov cez hranicu, pomoc s orientovaním sa v systéme zdravotnej starostlivosti pre cudzincov, pomoc s orientovaním sa v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi.

Pre komunikáciu v anglickom jazyku, pre informácie o zdravotnej starostlivosti kontaktujte:

MUDr. Martin Sedmina, lekár, hematológ, podpredseda Slovenského hemofilického združenia.

+421 907 615 270 (okrem telefonátu aj WhatsApp a Viber)

Pre komunikáciu v ruskom jazyku:

Ing. Jaroslav Janovec, predseda Slovenského hemofilického združenia +421 905 241 353

SHZ taktiež zabezpečuje pomoc pri presune väčšieho objemu koncentrátov koagulačných faktorov cez hranicu, pomoc s orientovaním sa v systéme zdravotnej starostlivosti pre cudzincov, pomoc s orientovaním sa v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi.

https://www.facebook.com/Slovenské-hemofilické-združenie-215047991847203

https://www.shz.sk

Denné centrum Gardenia Bratislava               

Centrum poskytujúce pod jednou strechou komplexnú terapeutickú starostlivosť pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Ponúka špeciálno-pedagogickú intervenciu, rehabilitácie, masáže, oxygenoterapiu, terapiu svetlom, arteterapiu, Tomatis terapiu, individuálne plávanie, kraniosakrálnu terapiu, psychologickú intervenciu a konzultácie k neverbálnej forme komunikácie s logopédom.                                                                                                  

Bardošova 26, Bratislava      

Tel.: +421 950 589 189, e-mail: info@cdkl5.sk                       

https://www.facebook.com/centrumGardenia

AXIS International Rehabilitation Center- Piešťany

Tím AXIS International Rehabiltation Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Ich práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nich veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom jej obyvateľov na Slovensko, príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou.

Koordinátor: Roman Bas

e-mail: bas@axis-medical.eu

https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu/

https://www.axis-medical.eu

Rehabilitačné centrum Natália- Hlohovec

Komplexná a odborná starostlivosť pre deti trpiace detskou mozgovou obrnou (ambulantné terapie, rTMS terapia, Bobath koncept, TheraSuit metóda, špeciálna pedagogika).

https://centrumnatalia.sk/

+421 905 960 856

centrum@pomocdruhemu.sk

Denné Centrum „JA SÁM“- Hlohovec

Občianske združenie Ja sám poskytuje podporu zdravotne znevýhodneným osobám a ich rodinám, zabezpečovaním programov na rehabilitácie, doplnkových terapií a pomôcok, poradenstva, a iných. Centrum poskytuje rôzne formy terapie pre deti so zdravotným znevýhodnením (Bobath, Neurosensorická stimulácia TOMATIS®, Vojtova metóda, fototerapia, masáže, Hyperbarická oxygenoterapia (HBO), kineziotaping, atď.).

https://ozjasam.sk/#o-nas

+421 918 989 953

ozjasam@gmail.com