Služby Platformy rodín

Regionálne centrá Platformy rodín- Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina

Podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením zo Slovenska a Ukrajiny:

  • individuálne laické poradenstvo
  • rodičovské skupiny
  • voľnočasové aktivity
  • presadzovanie práv v regiónoch

Kontakt:

Bratislava– Regionálna koordinátorka Ingrid Vagačová, tel. č.: +421 905 411 306, e-mail: ingrid.vagacova@platformarodin.sk, Hálova 993/16, 851 01 Bratislava

Košice– Regionálna koordinátorka Ivana Podlesná, tel. č.: +421 910 972 897, e-mail: ivana.podlesna@platformarodin.sk

Zvolen– Regionálna koordinátorka Adriana Žilová, tel. č.: +421 948 202 489, e-mail: adriana.zilova@platformarodin.sk, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen (budova Základnej školy, bočný vchod)

Žilina– Regionálna koordinátorka Eliška Kapitáňová, tel. č.: +421 918 350 858, e-mail: eliska.kapitanova@platformarodin.sk

InkluLINKA

Platforma rodín prevádzkuje InkluLINKU, telefonickú linku podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Laický poradca – rodič- Vám ponúkne pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Ak bude potrebná konzultácia s odborníkom, odporučí Vám, kam sa môžete obrátiť.

InkluLINKA je k dispozícii v pondelok – piatok, od 9:00 hod. – 12:00 hod. na tel. čísle: +421 948 991 444 (SK) a +421 911 387 733 (UA), alebo e-mailom na inklulinka@platformarodin.sk

Hovor nenahrávame, ani z neho nevyhotovujeme záznamy.

InkluLINKA je prevádzková s finančnou podporou UNICEF.

Laické poradenstvo- rodič rodičovi

Viac informácií o individuálnych rodinných poradcoch nájdete tu.