Služby Platformy rodín

Regionálne centrá Platformy rodín – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina

Podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením zo Slovenska a Ukrajiny:

  • Individálne laické poradenstvo
  • Rodičovské skupiny
  • Voľnočasové aktivity
  • Presadzovane práv v regiónoch
  • Komunitné aktivity

Regionálny koordinátor pre Bratislava región

Adriana Pokryvková

tel. č.: +421 911 461 919,
bratislava@platformarodin.sk
Hálova 993/16, 851 01 Bratislava

OFFICE:

tel.č.: +421 911 987 733

info@platformarodin.sk

Regionálny koordinátor pre Zvolenský región

Adriana Žilová

tel. č.: +421 948 202 489
e-mail: zvolen@platformarodin.sk

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen (budova Základnej školy, bočný vchod)

Regionálny koordinátor pre Košický región

Michaela Vlasáková
tel.č.: +421 911 587 733

e-mail: kosice@platformarodin.sk

Regionálny koordinátor pre Žilinský región

Eliška Kapitáňová

tel. č.: +421 911 461 615
e-mail: zilina@platformarodin.sk

Kálov 3, 010 01 Žilina

InkluLINKA

Platforma rodín prevádzkuje InkluLINKU, telefonickú linku podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Laický poradca – rodič- Vám ponúkne pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Ak bude potrebná konzultácia s odborníkom, odporučí Vám, kam sa môžete obrátiť..

InkluLINKA je k dispozícii v pondelok – piatok, od 9:00 hod. – 12:00 hod. na tel. čísle: +421 948 991 444 (SK) a +421 911 387 733 (UA), alebo e-mailom na inklulinka@platformarodin.sk

Hovor nenahrávame, ani z neho nevyhotovujeme záznamy.

 

Peer Laické poradenstvo- rodič rodičovi

Viac informácií o individuálnych rodinných poradcoch nájdete tu.