Organizácie poskytujúce psychosociálne služby deťom z Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám

Blue Dot – Bratislava, Košice, Michalovce

Integračné a informačné centrum pre ukrajinské rodiny s deťmi zriadené UNICEF a UNHCR. Ich primárnym poslaním je vytvoriť bezpečné miesto pre oddych a načerpanie nových síl, ale aj odbornú psychologickú, pedagogickú, sociálnu a zdravotnú pomoc pre všetkých, ktorí sú na úteku pred vojnou a patria do značne znevýhodnených či ohrozených skupín.

Bratislava-Bottova 6654/7, Bratislava
Michalovce- Mestská športová hala, 26. novembra, Michalovce-Stráňany
Košice- Staničná 9, Košice

Centrum sociálnych služieb Krupina

Sociálne poradenstvo (poskytnutie info o možnostiach finančnej, hmotnej prípadne inej podpory klientov, sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí, sprostredkovanie tlmočenia do ukrajinského jazyka na úradoch, atď.), špecializované poradenstvo pre obete násilia, psychologická krízová intervencia, liečebno-pedagogická krízová intervencia, ponuka ambulantnej sociálnej služby, denný stacionár pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Tel.: +421 903 969 345, e-mail: aninasur@gmail.com, css.krupina@gmail.com Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina

www.csska.sk

Klinika duševného zdravia Calma

Klinika duševného zdravia Calma ponúka modernú starostlivosť o duševné zdravie dospelým i deťom s podozrením na niektorú z vývinových porúch (PAS, ADHD, poruchy učenia). Calma poskytne zdarma psychiatrickú podporu pre deti a dospelých, pre utečencov so zdravotným znevýhodnením umiestnených v Bratislavskom kraji.
Kontaktná osoba – špecialistka: MUDr. Veronika Marcinčáková

https://www.facebook.com/klinikadusevnehozdraviaCalma
https://www.klinikacalma.sk

Káčko (IPčko)

Káčko existuje vo všetkých ôsmych krajoch Slovenska a je kontaktným bodom pre ľudí v krízových životných situáciách. Je mostom, ktorý prepája rôzne linky pomoci: IPčko.sk, Krízovú linku pomoci (0800 500 333), Dobrú linku a osobnú psychologickú pomoc, o ktorú sa môžu ľudia v ťažkostiach oprieť a nájsť ju priamo v Káčku. Vo fyzických priestoroch Káčiek po Slovensku si na svoje prídu aj deti a mládež, napríklad pri stolových a virtuálnych hrách a pravidelných kultúrno-spoločenských podujatiach.

Pre viac informácií o jednotlivých Káčkach v každom kraji Slovenska navštívte: https://ipcko.sk/kacko/

Komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením

Ako inštitúcia zriadená na ochranu práv osôb so zdravotným znevýhodením v Slovenskej republike ponúkame pomoc s ochranou práv všetkým osobám so zdravotným znevýhodnením (alebo dlhodobým zdravotným problémom), ktoré sa nachádzajú na území SR: riešenie podnetov súvisiacich s ochranou ich práv, právne usmernenie, poradenstvo, sprostredkovanie kontaktu na štátne orgány, verejné inštitúcie a neziskový sektor, v prípade potreby aj asistencia a sprievod v tomto kontakte.

Tel.: +421 907 732 923, e-mail: media@komisar.sk
Račianska 153, Bratislava 831 54
www.komisar.sk
https://www.facebook.com/komisar.sk            

Návrat

Občianske združenie sprevádzajúce rodiny v núdzi a deti v náhradnej starostlivosti, s pobočkami v Bratislave, Trnave, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove.

tel.: 02/52 44 43 61, e-mail: navrat@navrat.sk, https://www.navrat.sk/

Slovenská humanitná rada

Národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

tel.: +421 2 50 20 05 00, e-mail: shr@changenet.sk, https://www.shr.sk/

Slovenská katolícka charita

Organizácia združujúca 10 arcidiecéznych charít poskytujúcich humanitárnu, sociálnu a duchovnú podporu naprieč Slovenskom.

Kontakty jednotlivých charít vo Vašom kraji nájdete na: https://www.charita.sk/kontakt/

Tenenet

Občianske združenie ponúkajúce psychosociálnu podporu na mieru pre rodiny, vrátane detí odídencov so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny, v ôsmych krajoch Slovenska. Pre bližšie informácie o kontaktoch a programoch vo Vašom kraji navštívte: https://tenenet.sk/en/centre-for-children-and-families/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

V súvislosti s dopadom súčasnej situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov (pondelok-piatok od 8:00-18:00 na +421 910 361 252), a pravidelne publikuje materiály pre prácu s deťmi z Ukrajiny na https://vudpap.sk/en/krizova-intervencia/ . Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom.

Človek v ohrození – Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj

Na slovensku  ponúkajú Ukrajincom a Ukrajinkám psychosociálnu podporu, asistenciu pri návšteve úradov, cudzineckej polície, pomoc s nájdením práce a školy pre deti atď.

Infolinka 0800 601 821 – základné poradenstvo ohľadom sociálnej a finančnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, ubytovania, zamestnania a ďalších pre vás dôležitých tém. Pomoc aj s tlmočením a prekladom. Infolinka je dostupná počas pracovných dní od 9:00 do 17:00.

https://clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc/pomoc-na-ukrajine-kontakty-a-informacie/