Šport a voľnočasové aktivity

OZ Turiec pre deti

Občianske združenie sprevádzajúce rodičov pri starostlivosti o deti v regióne mapovaním podujatí a služieb (voľný čas, škola, lekár, atď.).

www.turiecpredeti.sk, tel. +421 911 211 330, info@turiecpredeti.sk

Špeciálne olympiády Slovensko

Špeciálne olympiády Slovensko je národná športová organizácia, ponúkajúca pomoc vo forme pravidelných športových tréningov v rôznych športoch. Ponúkame možnosť ukrajinským deťom a mládeži zmysluplne využiť deň športom. Vieme pripraviť športový deň, zabezpečiť športové pomôcky a výstroj , či neskôr kurzy slovenčiny.

www.specialolympics.sk/pomocukrajine

Tenenet centrá pre deti a rodiny

Občianske združenie ponúkajúce psychosociálnu podporu na mieru pre rodiny, vrátane detí odídencov so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny, v ôsmych krajoch Slovenska. Centrá Tenenet poskytujú taktiež voľnočasové aktivity pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením.

Pre bližšie informácie o kontaktoch a programoch vo Vašom kraji navštívte: https://tenenet.sk/en/centre-for-children-and-families/

Združenie ArtEst

Vzdelávanie mentálne znevýhodnenej mládeže v oblasti výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, literárnodramatickej výchovy a tanečnopohybovej výchovy.

Fb @artestzdruzenie, tel. +421 907 957 198, artest.peter@gmail.com