Vzácne a vážne choroby

Vzácne/Zriedkavé ochorenia

FMF Slovakia

Podporná online skupina pre autoinflamačné zriedkavé ochorenia (FMF, PFAPA).           

https://www.facebook.com/groups/1076873316554980

Eliška Kapitáňová, +421 918 350 858, ekapitanova@gmail.com

Občianske združenie Zriedkavé choroby

https://www.zriedkavechoroby.sk/o-nas/

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Zoznam pracovísk a odborníkov venujúcich sa zriedkavým chorobám na Slovensku: https://sazch.sk/pracoviska-pre-zch/

Spoločnosť Williamsovho syndrómu

Tel.: +421 2 52 495 387, +421 911 170 180

http://www.spolws.sk/index.php/kontakt-topmenu-132

Rakovina u detí

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko

Združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko zriadili webovú podstránku v ukrajinskom jazyku určenú pre ukrajinských onkologických pacientov a ich príbuzných, ktorí prekročili hranice Slovenska a hľadajú pomoc v oblasti starostlivosti o rakovinu.‎ Pracovníci zhromažďujú dôležité informácie, poskytujú kontakty a najmä sa snažia poskytnúť potrebnú pomoc v spolupráci s inými organizáciami a vládou Slovenskej republiky.‎

www.lymfom.sk/onkohelp-ukrajina/

www.lymfom.sk

Svetielko nádeje

Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Tel.: +421 908 073 073, E-mail: office@svetielkonadeje.sk

https://www.svetielkonadeje.sk/o-nas

Hospicová a paliatívna starostlivosť

Plamienok, n.o.

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Bezplatne poskytuje vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Vážne chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko v dôsledku udalostí týchto dní, ponúka Plamienok domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste pobytu týchto detí v Bratislave. Rodičia, ktorí deti sprevádzajú, môžu využiť konzultácie s odborníkmi.

Kontakt: Jarmila Kováčiková

Tel.: +421 907 377 808, e-mail: kovacikova@plamienok.sk

https://www.facebook.com/plamienok.no/

https://www.plamienok.sk