Viacnásobné znevýhodnenie

AXIS International Rehabilitation Center

Tím AXIS International Rehabiltation Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Naša práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nás veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom jej obyvateľov na Slovensko, príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou.

Koordinátor: Roman Bas 

e-mail: bas@axis-medical.eu

https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu/

https://www.axis-medical.eu

Centrum Svetielko- Bratislava, Trenčín, Prešov

Komplexné rehabilitačné služby a primerané odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom formou denného centra, predovšetkým pre deti a mládež s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, so zrakovým, mentálnym i telesným postihnutím.

https://www.centrumsvetielko.sk/