Zrakové znevýhodnenie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje solidaritu Ukrajine, vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým znevýhodnením, ktorí sa nachádzajú na území SR.

Únia mobilizuje svoje ľudské a materiálne kapacity, aby boli schopní koordinovane a dlhodobo pomáhať. V súčasnosti poskytuje ľuďom prichádzajúcim na Slovensko viaceré formy pomoci, ktoré sú zosumarizované na podstránke aj v ukrajinskom jazyku: Допоможіть Україні – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (unss.sk)

Slovensky: https://unss.sk/pomoc-ukrajine/

Anglicky: https://unss.sk/help-to-ukraine/