Príspevok na opatrovanie od Úradu práce

Zákonní zástupcovia na Slovensku, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením so štatútom odídenca z Ukrajiny majú nárok na posúdenie o príspevok na opatrovanie z Úradu práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V závislosti od stupňa znevýhodnenia dieťaťa môže tento príspevok byť mesačne vo výške 300 eur alebo 508 eur (k 1.1.2023).

Pre viac informácií o tomto type podpory navštívte stránku Ústredia práce.

Pre posúdenie nároku o tento príspevok môžete kontaktovať Úrad práce v blízkosti Vášho bydliska.

Ďalšie príspevky z Úradu práce pre zdravotne znevýhodnených sú aktuálne dostupné len pre tých odídencov z Ukrajiny, ktorí majú na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt.

Deti, ktoré navštevujú materskú, alebo základnú školu a sú z domácností, ktorej štát poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, majú nárok na dotáciu na stravu a na školské potreby (žiadosť podáva zriaďovateľ školy). Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu. 

Súvisiace odkazy:

https://www.ukraineslovakia.sk/sk/prakticke-informacie/statne-prispevky/

Podrobné informácie aj formulár žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych veci a rodiny:

https://www.upsvr.gov.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524