Krízové linky psychologickej podpory v ukrajinčine a v slovenčine

Pre deti a mládež

Linka detskej istoty:

Každý utorok, 13:30-19:30 na 0800 500 500 (UA)/ Non-stop 116 111 (SK)
Každý deň cez e-mail 0800500500@ldi.sk
http://www.ldi.sk/aktuality/aa/

Krízová linka IPčko:

Pondelok-piatok, 15:00-20:00 na 0800 500 333 (UA)/ 0800 500 333 (SK)
Cez e-mail (ukrajina@ipcko.sk)
Chat alebo videohovor: https://www.krizovalinkapomoci.sk/   

Pre rodičov a opatrovníkov/zákonných zástupcov

Nezábudka (Liga za duševné zdravie, UA/SK):

Non-stop na 0800 222 450 (UA)/ 0800 800 566 (SK)
E-mail na: UAhelpmail@linkanezabudka.sk
https://www.linkanezabudka.sk/

Národná linka duševného zdravia (UA/SK):

Pondelok-piatok od 14:00 do 22:00, cez víkendy od 10:00 – 18:00 na 0800 193 193
https://www.health.gov.sk/?Linka-PDZ

Helpline IPčko (UA/SK)

Non-stop 0800 500 888 alebo cez e-mail ukrajina@ipcko.sk

Linka nádeje (UA/SK)

Prevádzkovaná Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach
Non-stop: +421 55 644 11 55 alebo +421 55 622 23 23

Linka pomoci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie/ VÚDPaP (SK)

Pondelok-piatok od 8:00-18:00 na +421 910 361 252
https://vudpap.sk/en/krizova-intervencia/