PAS – porucha autistického spektra

Regionálne centrum autizmu SYMBIA

Stredisko Domov sociálnych služieb Symbia sleduje v rámci svojej činnosti cieľ umožniť deťom a dospelým so zdravotným postihnutím žiť čo najviac samostatný a plnohodnotný život a poskytnúť im primeranú a nevyhnutnú mieru podpory. Regionálne centrum Autizmu vo Zvolene na adrese ddadsszv@gmail.com poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít a tiež zabezpečí terénnu sociálnu službu v rámci Banskobystrického kraja.

Súvisiace odkazy:

Autistické centrum Andreas, n.o.

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. Autistické centrum Andreas n.o. poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít.

Kontakt: akladalova@andreas.sk

Súvisiace odkazy: