Eva Pálková

Eva Pálková

Banská Štiavnica

Inklúzia je stav, keď porozumieme, že každá osoba má rovnakú prirodzenú hodnotu vyplývajúcu z podstaty človeka. (inšpirované myšlienkou Chrisa Ulmera)

Som mamou troch detí, pričom najmladší Jakubko má viacnásobné zdravotné znevýhodnenie. Prechádzali sme kľukatou a často náročnou cestou s príchodom nových diagnóz, s ktorými bolo potrebné popasovať sa a hľadať riešenia.

Náš syn má zriedkavé ochorenie – Coffin-Siris syndróm, ktoré sa spája s poruchou reči, so  stratou sluchu, s epilepsiou, autistickými rysmi, hypotóniou. Neraz bolo náročné pomenovať si priority a oblasti, ktorým je potrebné venovať sa tak, aby syn napredoval, a zároveň tak, aby sme to i my zvládli.

Diagnózy však nie sú to, čo ho definuje. Má zmysel pre humor a obrovský potenciál a vždy bolo fascinujúce ho objavovať. Verím, že každý človek v sebe skrýva talenty a deti so zdravotným znevýhodnením nevynímajúc. Sú súčasťou nášho spoločného sveta, obohacujú ho a môžu byť prínosom, ak im to bude umožnené.

Mojou túžbou je inkluzívny prístup v spoločnosti. Prístup, ktorý neodsudzuje, ale rešpektuje a prijíma s pochopením a láskou.

Príbehy druhých rodín detí so zdravotným znevýhodnením sú pre mňa obohacujúce a inšpiratívne. Ako laická poradkyňa vám rada poskytnem vypočutie, pochopenie, pomoc pri hľadaní možností, ktoré by rozvíjali potenciál vášho dieťatka, nasmerovanie na odborníkov, terapie, podporu pri zorientovaní sa v kompenzáciách a autentickú skúsenosť so začlenením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do bežného kolektívu.