Zuzana Valette

Zuzana Valette

Domovská organizácia:

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Bratislava

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

Rada podporím akúkoľvek rodinu, ktorá prijíma k sebe zdravotne znevýhodnené dieťa a prechádza si ťažkými chvíľami.

Najbližšia mi je diagnóza spina bifida a hydrocefalus, nakoľko mám dcéru s rázštepom chrbtice.

Moje skúsenosti sú obohatené stretávaním sa s mnohými rodinami a ich deťmi s touto vrodenou chybou cez združenie www.sbah.sk.

Môžeme sa spolu pokúsiť zvládnuť náročné životné situácie a na problémy nachádzať riešenia.