Viera Vlčková

Viera Vlčková

Domovská organizácia:

Up-down

Bratislava

Som vydatá mama piatich detí. Najmladšia Dorotka  /18/ má Downov syndrom.

Narodenie, prijatie a výchova Dorotky nám priniesli silnú skúsenosť o ktorú sa chcem deliť ako laický poradca. Som členkou OZ Up-Down Syndrom kde sa  stretávame rodičia detí s DS, vymieňame si skúsenosti a pracujeme nielen s deťmi, ale s celými rodinami. Radíme si, dodávame si odvahu, riešime aktuálne problémy, radujeme sa, keď rodina začne žiť normálny, radostný život.

Ako laický poradca:

  • sa snažím načúvať a odpovedať na nezodpovedané otázky pri narodení dieťaťa s DS
  • môžem nasmerovať rodičov na odborníkov a terapie
  • ponúkam skúsenosti rodín z nášho OZ pri vzdelávaní, voľnočasových aktivitách, začleňovaní sa do spoločnosti, pri riešení súrodeneckých vzťahov a pri osamostatňovaní sa

O našej práci sme natočili dokument „Niečo naviac“.