Jana Lowinski

Jana Lowinski

Domovská organizácia:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Piešťany

Od roku 2015 som Vašou rodičovskou poradkyňou a aktivistkou v presadzovaní práv a potrieb rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Špecializujem sa na oblasť včasnej prípravy na nezávislý spôsob života dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny. Podieľam sa na tvorbe katalógu podporných opatrení pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vychádzajúc z poznania našich spoločných potrieb, rada si vypočujem aj tie vaše.

V Platforme rodín nám záleží na tom, aby sa organizácia stala dôveryhodným miestom pre rodiny, ktoré potrebujú podporu a bezpečným zázemím pre Laických rodičovských poradcov.