Inge Vagačová

Inge Vagačová

Bratislava

Som mamou piatich detí. Syn Jonáško má detský autizmus a mentálne znevýhodnenie. S ostatnými deťmi žijem ich každodenné starosti a radosti plné výziev.

Autizmus mi priniesol do života poznanie inakosti, a to v inom rozmere, ako som ju žila dovtedy. Je to nekonečná výzva prinášajúca niekedy smútok, frustráciu, ale často radosť a úžasných ľudí s podobnými príbehmi, ľudí, ktorým na našich príbehoch záleží.

Ako laická poradkyňa rada odovzdám svoje skúsenosti, nasmerujem, pokúsim sa byť oporou tak, ako aj mne boli oporou iné mamy