Iveta Somrová

Iveta Somrová

Žilina

Prijatím diagnóz v našej rodine sa mi veľmi zmenili priority. (Som iná bytosť.)

Je to už viac ako 15-ročná cesta dennodenného prežívania radosti, starostí a všetkého, čo patrí do sveta zdravotne znevýhodnených.

Vďaka skúsenostiam s dcérou viem zdieľať naše cesty hľadania. Nasmerovať na odborníkov, terapie. Ponúknuť praktické nápady, ako postupovať pri učení. Ako vyrobiť spoločne s dieťaťom rôzne pomôcky na precvičenie jemnej motoriky a ako hravou formou zlepšiť reč.

Pre potreby rodičov som založila Klub výnimočných detí.

Je to bezpečné miesto, kde sa deti s rôznymi diagnózami spolu s rodičmi učia zahrať, tvoriť, relaxovať, zvykať si na kolektív, odovzdávať si skúsenosti a byť si vzájomnou oporou.

Na stretnutiach podporných skupín si môžeme prejsť rôzne témy, spoločne sa zabaviť, zrelaxovať, môžeme sa spolu porozprávať na témy, ako sú hyperkinetický syndróm – ADHD, deti s PAS, oneskorený vývin, epilepsia...

Rada vás budem aj naďalej sprevádzať. Spoločne to zvládneme...