Tetiana Lapenko

Tetiana Lapenko

Žilina

Som pôvodom z Ukrajiny a v roku 2018 som sa presťahovala na Slovensko do Žiliny, kde som si založila rodinu. Mám synčeka s PAS.
Od roku 2015 som sa venovala poradenstvu pre osoby, ktoré boli nútené sa presťahovať z okupovaných oblastí Ukrajiny. V Platforme rodín pracujem na InkluLinke pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny, kde spájam svoje predošlé skúsenosti z práce s utečencami a pre mňa novú realitu života s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolu s rodinami hľadáme riešenia situácií, v ktorých sa ocitli: kde nájdu zdravotnú starostlivosť, rehabilitácie, ako sa dostanú do školského systému, na čo majú nárok a ako môžu zabezpečiť svojim deťom podporu.