Lucia Blechová

Lucia Blechová

Bratislava okolie

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

S manželom máme predčasne narodené dieťa s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Každý deň je pre nás novou výzvou.

Rada pomôžem, poradím a nasmerujem rodičov hlavne v oblasti starostlivosti o dieťa v domácom prostredí, v oblasti zdravotnej starostlivosti, pomôcok, so začlenením dieťaťa do kolektívu medzi rovesníkov a rodičom s návratom do práce.

Mojím cieľom je, aby aj rodiny s deťmi s viacnásobným zdravotným znevýhodnením žili v rámci možností bežný život, t. j. rodičia v práci s vedomím, že ich dieťa má zabezpečenú potrebnú starostlivosť. Aby doma mohli byť rodičia „len“ rodičmi.