Viera Kondelová

Viera Kondelová

Domovská organizácia:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Novoť, Orava

  • S rodinou žijem na Orave – v Novoti. Máme dcéru s Downovým syndrómom,
  • mojou životnou výzvou  je cesta k inkluzívnej spoločnosti,
  • rada sa s Vami podelím o  skúsenosti, návody, rady pri komunikácii, vo vzdelávaní alebo    výchove, 
  • ponúkam podporu, pomoc a sprevádzanie rodičov, ale aj všetkých tých, ktorí pracujú s deťmi s Downovým syndrómom, stretávajú ich alebo sa   pokúšajú  nájsť si k nim cestu,
  • mojou snahou je tento svet vidieť očami našich detí,  vnímať ich myšlienky, pocity, postoje  a pritom nezabúdať na vzťahy  v rodine, s priateľmi,  v komunite .