Viera Kondelová

Viera Kondelová

Domovská organizácia:

Platforma rodín

Novoť, Orava

S rodinou žijem na Orave – v Novoti. Máme dcéru s Downovým syndrómom.

Mojou životnou výzvou je cesta k inkluzívnej spoločnosti, rada sa s Vami podelím o skúsenosti, návody, rady pri komunikácii, vo vzdelávaní alebo výchove.

Ponúkam podporu, pomoc a sprevádzanie rodičov, ale aj všetkých tých, ktorí pracujú s deťmi s Downovým syndrómom, stretávajú ich alebo sa pokúšajú nájsť si k nim cestu.

Mojou snahou je tento svet vidieť očami našich detí, vnímať ich myšlienky, pocity, postoje a pritom nezabúdať na vzťahy v rodine, s priateľmi, v komunite.