Kristína Kroláková

Kristína Kroláková

Detva

Žijem s rodinou na Podpoľaní, v Detve. Som mamou troch synov. Najmladšie je dieťa s poruchou PAS.

Vďaka nemu prišlo do nášho rodinného života aj veľa pozitívnych vecí, a preto viem byť nápomocná.

Ako laický poradca pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením okrem sprostredkovania ponúkam pomoc pre rodiny s podobným problémom. Mám skúsenosti s odborníkmi v školstve a v zdravotníctve. Skúsime spoločne nájsť iný, krajší pohľad na život.

Mojou najväčšou snahou pre rodiny so zdravotným znevýhodnením je, aby sa cítili vypočuté, bezpečne a tolerované našou spoločnosťou.