Tatiana Jánošková

Tatiana Jánošková

Domovská organizácia:

SPOSA Kysuce

Kysuce

Podpora a svojpomocné poradenstvo rodičom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na základe vlastnej prežitej skúsenosti

  • mama nehovoriacej Alexandry so zriedkavou chorobou Glass syndróm
  • život v komunite rodín SPOSA Kysuce (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom)

Obsahový rámec: Augmentatívna a  alternatívna  komunikácia, osobná asistencia, kompenzačné pomôcky, inklúzia / integrácia deti s intelektuálnym znevýhodnením

Diskrétnosť – prirodzený nástroj poradenstva