Gabriela Wascheková

Gabriela Wascheková

Malacky

Mojou témou je spolužitie detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rodiny, okolia a spoločnosti. Vychovávam jedno dieťa so zdravotným znevýhodnením a jedno zdravé dieťa.

Mojím cieľom je vytvoriť podpornú sieť, komunitu pre rodičov detí s rôznorodými zdravotnými znevýhodneniami v lokalite Malacky a okolie. Ponúknuť im možnosť stretnúť sa, zorientovať sa v možnostiach, ktoré tu pre nich a ich deti sú, podporiť ich v hľadaní vhodných a im vyhovujúcich riešení.

Mojou snahou je spájať rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nielen navzájom, ale aj s okolitou spoločnosťou, zamerať sa na psychohygienu rodičov a v neposlednom rade upriamiť pozornosť aj na zdravých súrodencov.