Eva Ščerbáková

Eva Ščerbáková

Višňové, okr. Žilina

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

Som matkou 3 detí. Najmladší syn má Downov syndróm. Po jeho narodení, aby som ho dokázala lepšie pochopiť, vžiť sa do jeho pocitov, myslenia a vnímania, som sa rozhodla rozšíriť si štúdium o špeciálnu pedagogiku. Pôsobím v školstve a som súčasťou školského podporného tímu.

Ponúkam rady, návody a skúsenosti vo včasnej intervencii dieťaťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom.

Mojou snahou je ukázať priateľom, známym a širšiemu okoliu, že inakosť je súčasť bežného života, že aj napriek tomu, že nemáme všetci rovnakú východiskovú pozíciu, môžeme spolu tvoriť jednu komunitu a byť prínosom jeden druhému.