Lucia Rosáková Kuzminová

Lucia Rosáková Kuzminová

Bratislava

Oblasťami, ktoré so mnou môžu rodičia riešiť, je podpora rodín detí s rôznorodým potenciálom, napríklad s PAS (poruchou autistického spektra), ADHD, poruchami učenia a pod. v:

  • domáce vzdelávanie (aj nedobrovoľnom), vrátane sebariadeného (unschoolingu),
  • jednorodičovských rodinách, po rozvode či rozchode,
  • pri vyhorení, rodičovskom zlyhávaní a v krízových situáciách.

Vážim si možnosť byť k dispozícii, smieť sprevádzať po krivoľakých cestách, ktorými prechádzame ako rodičia. Sama som neraz zlyhala. Zaujíma ma rozvoj a reziliencia (odolnosť) jednotlivcov aj komunít. Rada podporujem rozbeh nových aktivít, odvahu začínať. Vychovávam po rozvode sama 4 deti, vzdelávam ich doma formou unschoolingu. Dvaja nastúpili na gymnázium.